„STÁVÁŠ SE NAVŽDY ZODPOVĚDNÝM ZA TO, COS K SOBĚ PŘIPOUTAL.“
Antoine de Saint-Exupéry, Malý princ

Informace pro spolupracující organizace

Při práci OSPOD na našem pracovišti využíváme multidisciplinární přístup a je naší prioritou v co nejširším spektru spolupracovat s ostatními odborníky. Tato kooperace je pro nás velmi důležitá a na kvalitní komunikaci se spolupracujícími organizacemi klademe na našem pracovišti akcent. Vážíme si našich partnerů, kteří pomáhají našim klientům v řešení obtížných životních situací a domníváme se, že jsou kvalitním doplněním našich služeb.