„STÁVÁŠ SE NAVŽDY ZODPOVĚDNÝM ZA TO, COS K SOBĚ PŘIPOUTAL.“
Antoine de Saint-Exupéry, Malý princ

Základní informace

V rámci Odboru sociálního je vykonávána činnost sociálně-právní ochrany dětí.
Smyslem a cílem sociálně-právní ochrany dětí je zajistit všem dětem ochranu a vhodné podmínky pro to, aby mohly své dětství prožívat šťastně, spokojeně, bezstarostně a nedostávaly se do konfliktu se svým okolím. Sociálně-právní ochrana je poskytována všem dětem do doby dovršení 18. roku věku dítěte.