„STÁVÁŠ SE NAVŽDY ZODPOVĚDNÝM ZA TO, COS K SOBĚ PŘIPOUTAL.“
Antoine de Saint-Exupéry, Malý princ

Hodiny pro veřejnost

Pondělí: 8.00 - 17.00
Středa: 8.00 - 17.00
Mimo hodiny pro veřejnost je možné sjednat si schůzku s pracovníkem OSPOD po vzájemné domluvě. Snahou pracovníků je věnovat potřebnou pozornost a potřebný čas každému klientovi, proto upřednostňují plánování konzultací či jednání.
Pracovníci OSPOD se snaží brát v potaz potřeby a časové možnosti klientů.
Pracoviště OSPOD zajišťuje výkon sociálně-právní ochrany dětí každý všední den, a to v následujícím rozmezí:
Pondělí: 7.00 - 17.00
Úterý: 7.00 - 15.00
Středa: 7.00 - 17.00
Čtvrtek: 7.00 - 15.00
Pátek: 7.00 - 15.00